background blixt image

Tävlingsvillkor

När du deltar i tävlingen Elpriset accepterar du följande regler och villkor. Tävlingen arrangeras av Kungälv Energi. Elpriset är en tävling där totalt sex deltagare kommer att kamma hem varsin vinst. Varje vinst motsvarar energin från en panel i ett solcellsfält under 10 år. Panelen producerar cirka 400 kWh / år vilket motsvarar ett värde på cirka 2600 kr (över en 10-årsperiod).

Vinst 1-2 dras i slutet av februari 2023 och avser kWh de tävlande har sparat under januari 2023 i jämförelse med januari 2022.
Vinst 3-4 dras i slutet av mars 2023 och avser kWh de tävlande har sparat under februari 2023 i jämförelse med februari 2022.
Vinst 5-6 delas ut i slutet på mars, av en jury bestående av representanter från Kungälv Energi, till de två som har skickat in de bästa energispartipsen under tävlingen.

Alla personer som deltar i tävlingen tävlar på samma villkor. För att delta måste du vara över 18 år, eller ha målsmans godkännande, samt bo i Kungälv Energis nätområde och vara elhandelskund till Kungälv Närenergi. När du lämnar dina personuppgifter för tävlingsbidraget ger du ditt medgivande att Kungälv Energi kan använda dessa för t.ex. publicering av ditt namn i våra sociala kanaler vid vinst. Alla insamlade uppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy. Anställda på Kungälv Energi har inte rätt att delta i tävlingen.

Tävlingsbidragen får inte strida mot svensk lag. Det är därför inte tillåtet att bidra med bilder och motiveringar som exempelvis innehåller pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på samma sätt för att insända bidrag inte gör intrång i annan upphovsrätt eller på annat sätt kränker annans rätt. Kungälv Energi har inget ansvar för tävlingsbidrag stridande mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från deltagande i tävlingen. Endast ett bidrag per hushåll accepteras.

Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Tillbaka till tävlingen